Արտաշես 1

url

1.Երբ է ծնվել և երբ է կառավարել:
Ծնվել է Ք.Ա 230 թ. Զարեյի ընտանիքում ,կառավարել է 29 տարի Ք.Ա 189-160թթ.
2.Ինչ քայլեր է կատարել:
Ա.Միավորել է հայաբնակ և հայկական մատենագիր Ատրաբոնը:
Բ.Կառուցել է իր անունով մայրաքաղաք Արտաշատը Արարատյան դաշտում Արաքս և Մեծամոր գետերի խառնարաններում:Այս մասին է գրել Պատմողահայր Մովսես Խորենացին:
Գ.Արտաշատ քաղաքի նախագիծը կազմել  է Կարթագենի զորավար Խանիբալը :
Դ.Կատարել է հողային բարեփոխումներ ի օգուտ գյուղացիների:
Ե.Մեծ Հայքի սահմանները պաշտպանելու համար ստեզծեց 4 զորավարություններ:Հյուսիսում հրամանատար էր իր փոքր որդի Զարեն էր, արևելքում ամենամեծ  որդի Արտավազդներ հարավում Սմբատ Բգրատունին:
Զ.Մեծ հայքը կառավարելու համար Արտաշեսը թագավորութըւնը բաժանեց 120 ծրյանների, որոնք կոչվում էին Ստրագեգիա:
Է.Ճշտել է օրացւյցը ու գետերը և լճերը դարձրել է նավարկելի:

 

Реклама