Архив рубрики: Բնագիտություն

Ժամանակակից սոցիոլոգիա հարցաշար 22.11.2016

1Ժամանակակից սոցիոլոգիա ի՞նչ տեսակներ ունի:
Ունի 17 տեսակներ՝  օրինակ Էթնո: Էթնո սոցոլոգիան գիտական ուղղություն է, որը ձևավորվել է ազգագրության և սոցիոլոգիայի միաձուլման հետևանքով:Այս բառը կազմված է հետևյալ հասկացություններից, ցեղ, ազգ, ժողովուրդ, հասարակություն և ուսմունք:
Այս գիտությունը ուսումնասիրում է ազգի լեզուն սովորույթները, արժեքները, ազգային ինքնագիտակցությունը և այլն:
2Ի՞նչ է ուսումնասիրում էկո սոցիոլոգիան։
Այն ուսումնասիրում է մարդու և բնության շփումը:
3Ինչպե՞ս է տեղեկատվության հավաքում տվյալ ոլորտի մասին:
Այս մեթոդը բաժանվում է 2 խմբի՝ քանակական և որոկական:Քանականան մեթոդը հիմնվում է օբյեկտիվ և ճշգրիտ տեղեկատվության վրա:Այս մեթոդի մեջ ֆիքսվում է հետազոտության ընթացքը: Քանակական մեթդը իրակացվում է 2 ճանապարհով՝ հարցման և դիտման մեթոդներով: Որակական մեթոդը համարվում է ոչ պաշտոնական՝ ընկերական մեթոդ և թվեր չի պարունակում:
Հարցման մեթոդներըԴրանք կարող են լինել բազմաթիվ ձևերով
1.Բանավոր հարցում
2.Բանավոր հարցում մարդկանց խմբին
3.Հեռակա մեթոդն է, որը կատարվում է էլեկռտրոնային տարբերակով:
Հարցումից հետո  սոցիոլոոգը կատարում է վերլուծություն և կազմում է վերջնական ամփոփիչ եզրակացություն:
4Ի՞նչ է ֆոկուս խումբը:Ուսումնասիրման գործընթաց է, որը կատարվում է տվյալ թեմայի խմբակային քննարկման ժամանակ,  որտեղ ամփոփվում են մարդկանց կարծիքները և դիրքորոշումները:
5Սոց հարցման հարցաթերթիկը  ի՞նչ կառոցվածք ունի:ա․ Կոչ դիմում
բ․ Նպատակ
գ.Խնդիրները
դ.Ու՞մ կողմից է անցկացվում հարցումը
ե. Նշվում են հարցերը
զ.Նշվում է հարցվողի սեռը, տարիքը և կրթությունը:
6Հարցերը քանի՞  տեսակի են լինում:3 տեսակի
1.Բաց
2.Փակ
3.Կիսափակ
Բաց հարցը տարբերակներ չունի:
Փակ հարցը ունի տարբերակներ, այսինքն ենթադրում է որ տարբերակներից մեկը ճիշտ է:
Կիսափակ հարցումը նշում է միայն իր սեփական պատասխանը, թեկուզ ճիշտ պատասխանը այլ է:

Տիեզերք

Տիեզերքը մեզ շրջապատող անսահման և հավերժական նյութական աշխարհն է, Երկրից մինչև տիեզերական տարածության ամենահեռուներում ֆիզիկապես գոյություն ունեցող ամեն ինչը: 
Տիեզերքն ընդգրկում է անթիվ բազմությամբ գալակտիկաներ: Մեզ տեսանելի ամենահեռավոր գալակտիկաներն այնքան հեռու են մեզանից, որ դրանցից եկող լույսը մեզ է հասնում միլիարդավոր տարիների ընթացքում:

Читать далее