Архив рубрики: Խոսքի զարգացում

Առաջադրանք

1. Տրված բառերի դիմաց գրել երկուական հոմանիշ:

Մուճակ — ոտնաման, կոշիկ

Ներհուն — խելացի, բանիմաց

Շաղակրատել — շաղփաղփել, շատախոսել

Ջատագովել — փառաբանել, գովել:

2. Կազմել մեկական գոյական, ածական, մակբայ տվյալ ածանցներով:

Սերմացու, սպիտակեղեն

Հակադարձ, ստորադաս

Ներքուստ, լիովին: