Архив рубрики: Համակարգչային ճարտարապետության հիմունքներ

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ

Համակարգիչը մեքենա է, որը մշակում է տվյալները հրամանների ցանկին համաձայն։
Համակարգիչները լինում են տարբեր ֆիզիկական ձևի։ Առաջին էլեկտրոնային համակարգիչները որոնք ստեղծվել են IBM ընկերության կողմից ԱՄՆ-ում 1941 թ. զբաղեցնում էին մի մեծ սենյակ, իսկ նրանց էլեկտրաեներգիայի ծախսը հասնում էր հարյուրավոր ժամանակակից համակարգիչների էներգիայի ծախսին ։
Այսօր համակարգիչները հիմնված են միահավաք շրջույթների վրա, և միլլիարդավոր անգամներ արագ գործելով  զբաղեցնում են նախկին ծավալի մի փոքրիկ կտոր։ Այժմ պարզ համակարգիչը կարելի է տեղավորել ձեռքի ժամացույցի մեջ և սնուցել ժամացույցային մարտկոցից։
Անձնական համակարգիչները նրանց տարբեր ձևերով, դարձել են «ինֆորմացիոն դարի» նշանը և սովորաբար մարդիկ «համակարգիչ» ասելով պատկերացնում են հենց դա։ Սակայն իրականում ամենատարածված համակարգիչները ներդրված համակարգիչներն են, որոնք կիրառվում են ամենուրեք՝ ռազմական օդանավերից սկսած և խաղալիքներով վերջացված։
Համակարգիչների ունակությունը պահպանելու և կատարելու ծրագրեր կոչվող հրամանների ցանկերը դարձնում է նրանց չափազանց բազմանպատակ և տարբերում է համակարգիչները հաշվիչներից։

Համակարգչի կառուցվածք
Համակարգչի հիմնական սարքերն են՝ մոնիտոր, համակարգային բլոկ, ստեղնաշար, մկնիկ։ Բոլոր սարքերը միանում են համակարգային բլոկին։ Համակարգչի սարքավորումները բաժանվում են հետևյալ խմբերի՝

 1. ներածման սարքեր
 2. արտածման սարքեր,
 3. մշակող սարքեր
 4. հիշող սարքեր։

Ներածման սարքեր
Ստեղնաշարը հիմնական ներածման սարքն է, որի ստեղները բաժանվում են՝

 • ֆունկցիոնալ ստեղների՝ F1-F12, որոնք կատարում են որոշակի հրամաններ,
 • հատուկ ստեղների՝ Alt, Ctrl, Shift, որոնք օգտագործվում են որևէ ստեղնի հետ համատեղ,
 • կուրսորի տողափոխման ստեղներ՝ ձախ, աջ, վերև, ներքև սլաքներ, որոնք կուրսորը տեղափոխում են մեկ սիմվոլով, Home, End, PgUp, PgDn, որոնք կուրսորը տեղափոխում են համապատասխանաբար տողի սկիզբ, տողի վերջ, էջի սկիզբ, էջի վերջ, տառաթվային ստեղներ,
 • թվերի ստեղներ, որոնք աշխատում են երկու ռեժիմով, եթե միացված է NumLk ստեղնը նրանք աշխատում են որպես թվեր, հակառակ դեպքում որպես կուրսորի տեղափոխման ստեղներ։

Արտածման սարքեր
Մոնիտորը և տպիչը ինֆորմացիայի արտածման հիմնական սարքերն են։

 • Մոնիտորը բնութագրվում է անկյունագծով և փիքսելների քանակով։ Լինում են 14,15,17,19,21 և այլն դյույմ անկյունագծով մոնիտորներ։
 • Տպիչը համակարգչի մեջ եղած ինֆորմացիան անց է կացնում թղթի վրա։ Լազերային տպիչներն ամենաարագագործ և անաղմուկ աշխատող տպիչներն են։

Մշակող սարք
Համակարգչում գործողությունները կատարում են թվաբանական սարքը և մշակիչը, այս երկուսին միասին անվանում են պրոցեսոր։

Հիշող սարքեր
Համակարգչի հիշողությունը լինում է օպերատիվ կամ ժամանակավոր և արտաքին։

 • Օպերատիվ հիշողությանն անվանում են ժամանակավոր որովհետև համակարգիչն անջատելուց հետո այնտեղ եղած ինֆորմացիան կորչում է։ Լինում են 512Mb-1Tb ծավալով օպերատիվ հիշող սարք;
 • Արտաքին հիշող սարքերն են կոշտ սկավառակը, լազերային սկավառակը, ֆլեշ հիշասարքը։ Կոշտ սկավառակը ծավալով ամենամեծն է և ամենարագագործը օպերատիվ հիշող սարքից հետո, ծավալով երկրորդը ֆլեշն է, լազերային սկավառակը։

Մկնիկը կատարում է օգնականի դեր ծրագրերը թողարկելու, տեղափոխելու, փակելու համար, նրանով կարող ենք նաև նկարել։ Ինֆորմացիան ներածման սարքերի միջոցով մուտք է արվում հիշող սարք, այնտեղից անցնում է թվաբանական սարք, որտեղ մշակիչի օգնությամբ մշակվում է և փոխանցում հիշող սարք, որտեղից անցնում է արտածող սարքին։

Օ․Զ․Ու․

<<оперативные запоминающие устройства>>


6173837649_2d77becc9b_b

Օզուն դա կարևոր մասերից մեկն է համակարգչի մեջ, նա ապահովում է ծրագրի կամ խաղի արագ աշխատանքը։Երբ ներբերնում էք ծրագիրը պետք է նաել ծրագրի
սիստեմաին պահանջները։
Օրինակ՝
GOP 1.30 GHz-պրացեսրի հաճախականությունը (частота процессора)։
786Mb RAM-սա օզուն է որի մասին կխոսենք։
HDD 4GB-կոշտ սկավարակի ազատ տարացքն է, վորթ պահանջում է ծռագիռը։
Եթե դեր հզորությունը չի համապատասղանում, դրա պատճառով կարող է խնդիրներ առաջանալ կամ ստաբիլ չաշխատի։
Օզուն պահպանում է ծրագրերի, ծառայուտյուների և գոծընթացների ժամանակավոր ինֆորմացիան որոնք միացած են այդ պահին համակարգչի վրա։

k,.m,.m

Օզուն տեղադրվում է մայրպլատաի վրա:

05-big-asus-p8z77-v

Պրոցեսոր

Մշակիչ, պրոցեսոր (անգլերեն՝ Processor) կամ Կենտրոնական մշակիչ հանգույցը (ԿՄՀ) (անգլերեն՝ Central Processing Unit (CPU)) հանդիսանում է համակարգչի սարքավորումներից մեկը և իրականացնում է մեքենայական հրահանգները։ Տեխնիկապես այն մանրաշրջույթ է, որը կատարում է համակարգչային ծրագրերը, իրագործելով վայրկյանում միլիոնավոր և միլիարդավոր հրահանգեր:

Մշակիչները տարբերվում են ըստ տակտային հաճախականության, որից մասնավորապես կախված է համակարգչի արագությունը: Ժամանակակից սերնդի մշակիչների հաճախությունները տատանվում են 6 ՄՀ_ից մինչև 2.5 ԳՀց և ավելին:
Երբեմն համակարգիչը կարող է ունենալ մի քանի պրոցեսորներ:
Առհասարակ համակարգիչը հիշեցնում է մանկական <<կոնստրուկտոր>> խաղը, որը բաղկացած է առանձին ավարտուն հանգույցներից, որոնք միացնելով իրար, կարելի է հավաքել ամբողջ մեքենա: Այս հանգույցների ամենահիմնականը հավաքվում են պրոցեսորի տուփի մեջ, որը կարող է արտաքին ձևավորման տարբեր լուծումներ ունենալ: Սակայն կառուցվածքորեն պահպանվում է հստակ համաչափությունը: Նման համաչափությունը համակարգչային արտադրության ոլորտում ընդունված է անվանել <<ձև-գործոն>> տերմինով, որը համընկնում է տիպաչափս հասկացության հետ: Գոյություն ունեն 4 տիպաչափսեր, որոնց առաջին հերթին ենթարկվում են համակարգչի տուփը և մայր սալիկը: Դրանք են AT, ATX, LPX, NLX և դրանց փոքրացված տարբերակները:
Պրոցեսորների հիմնական պարամետրը տակտային հաճախականությունն է , որը բնորոշում է գործողությունների կատարման արագությունը: Ժամանակակից պրոցեսորների տակտային հաճախականությունը հասնում է 550 MHz-ի (միլիոն հերցի):