Архив рубрики: Մաթեմատիկա

Առաջադրանք 3

3կմ. 50մ. արտահայտել մ-ով

3կմ. 50մ. = 3050մ.

3տ. 5ց. արտահայտել կգ-ով

3տ. 5ց. = 3500 կգ.

15ժ. 20 րոպե արտահայտել ր-ով

15ժ. 20ր. = 920ր.

Կատարել գործողություններ.

1) 203 * 702 — 64170 : 31 = 140436               2) 62 * 97 — 1798 + 908 = 5124

64170 : 31 = 2070                                            62 * 97 = 6014

203 * 702 = 142506                                         6014 — 1798 = 4216

142506 — 2070 = 140436                                  4216 + 908 = 5124

Լուծել հավասարումները.

1) 5728 — (y — 215) = 4318                               2) (1418 + m) * 32 = 656000

y — 215 = 5728 — 4318 = 1410                            1418 + m = 656000 : 32 = 20500

y = 615 + 1410 = 2025                                       m = 20500 — 1418 = 19082

3) x : 12 * 530 = 37100

x = 12 * 37100 = 445200

x = 445200 : 530 = 840

x = 840

Գումարել , հանել կոտորակները.

1) 16 / 21 — 5 / 21 = 16 — 5 / 21 = 11 / 21

11 / 18 + 6 / 18 = 11 / 18 + 6 / 18 = 17 / 18

7 / 8 — 6 / 8 = 7 — 6 / 8 = 1 / 8

5 / 13 + 4 / 13 — 7 / 13 = 5 + 4 — 7 / 13 = 2 / 13

9 / 23 — 5 / 23 + 4 / 23 = 9 — 5 + 4 / 23 = 8 / 23

Կատարել նշված գործողություններ.

1) 610098 — (92468 + 66144 : 53) = 516382           2) 302000 — (42924 + 74 * 308) = 236284

66144 : 53 = 1248                                                      74 * 308 = 22792

92468 + 1248 = 93716                                               42924 + 22792 = 65716

610098 — 93716 = 516382                                          302000 — 65716 = 236284

3) 45267 — 17366 : (325 — 287) = 44810

325 — 287 = 38      17366 : 38 = 457     45267 — 457 = 44810

Լուծել հավասարումները.

1) 5618 — x = 489                               2) x — 418 = 526

x = 5618 — 489 = 5129                        x = 526 + 418 = 944

3) (425 + a) — 36 = 572                       4) (m — 72) + 124 = 238

425 + a = 572 + 36 = 608                       m — 72 = 238 — 124 = 114

a = 608 — 425 = 183                                 m = 114 + 72 = 186

5) 36 * b = 144              6) 368 : x = 23                   7) y : 27 = 63

b = 144 : 36 = 4                 x = 368 : 23 = 16               y = 27 * 63 = 1701

8) 468 — (87 + x) = 65                  9) 4 * 15 * x = 300
87 + x = 468 — 65 = 403                   x = 4 * 15 = 60
x = 403 — 87 = 316                           x = 300 : 60 = 5

Գրել 30- ի  բաժանարարները.

30 — 2 , 3, 5, 6, 10, 15, 30

Գրել 8-ի բազմապատիկները.

8 — 8, 16, 24, 32 ……

2) 72905 + 54276 = 127181       8456 + 4591 = 13047     71228 + 29972 = 101200

3) 31128 — 23618 + (639149 + 684737) : 326

639149 + 684737 = 1323886

1323886 : 326 = 4061

31128 — 23618 = 7510

7510 + 4061 = 11571

4) 88880 : 110 + m = 809                 5) y + 12705 : 121 = 105

88880 : 110 = 808                                 y = 12705 : 121 = 105

809 — 808 = 1                                         y = 105 — 105 = 0

Առաջադրանք

1. Մտապահված թվից հանեցին 6, այնուհետև ստացված թիվը բազմապատկեցին 8-ով: Արդյունքում ստացան 72: Ի՞նչ թիվ էր մտապահված:
15
2. Գտնել բաժանելին, եթե բաժանարարը 11 է, քանորդը` 7, իսկ մնացորդը` 4:
81
3. Բնական թվերի շարքում քանի՞ երկնիշ թիվ կա:
90
4. Ի՞նչ թվանշանով պետք է փոխարինել աստղանիշը, որպեսզի 17*456 թիվը բաժանվի 9-ի:
4
5. Գտնել 168 և 128 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը:
8
6. Գտնել 15; 70 և 90 թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը:
630
7. Քանի՞ պարզ թիվ կա 10 և 20 թվերի միջև:
4
8. Գտնել 12-ի 3/4 մասը:
9
9. Գտնել 30-ի 30 տոկոսը:
9
10. Ո՞ր թիվը կստանանք, եթե 24-ը փոքրացնենք 25%-ով:
18